'ऊ हाम्रो परिवारको बत्ती थियो, अमेरिकामै निभ्यो'
युनिक श्रेष्ठ काठमाडौं, वैशाख २६