मेलम्ची विनाशको कारण बहुप्रकोप भएको दुई अध्ययनको निष्कर्ष
मनोज सत्याल काठमाडौं, साउन १९