जनगणनाका लागि तनहुँमा एक सय ३० सुपरीवेक्षक परिचालन
सेतोपाटी तनहुँ, भदौ ३०