तस्वीरमा खोकनाको सिकाली जात्रा

निशा भण्डारी

काठमाडौं, असोज २६