आजदेखि भारतमा एकल प्रयोग हुने प्लाष्टिक उत्पादन, बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध

एजेन्सी

काठमाडौं, असार १७