काठमाडौंमा प्राइड परेड (तस्बिरहरू)

निशा भण्डारी

निशा भण्डारी

काठमाडौं, जेठ २७