पोखरामा चम्किएका खेलकुदका पाँच स्टार

सीताराम कोइराला

सीताराम कोइराला

पोखरा, कात्तिक ४