‘खेलअघि अशुभ समाचार सुनेँ’
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, म‌सिर २७