पोखरामा खेलियो चिनियाँ सांस्कृतिक खेल ‘ड्रागन बोट रेस’