हाशिम अमलाले पनि लिए संन्यास
एजेन्सी केपटाउन, साउन २४