नेपालका दुई बक्सरले ओलम्पिक छनोटको तयारी भारतमा गर्ने