गुठी नै नरहे कसरी रहलान् काठमाडौंका जात्रापर्व?
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ २८