‘कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ म्याम? उनीहरूले मलाई बेचेका थिए!’ मुद्दा लड्न १० महिनादेखि काठमाडौंमा 'पाटीको बास'
शोभा शर्मा काठमाडौं, असार ११