'एन्टी हिरो' बन्दै अनमोल
सेतोपाटी कला काठमाडौं, साउन २८