'लालुमै लालुमै'मा यस्तो देखियो प्रकाश र रियासाको रोमान्स्
सेतोपाटी कला काठमाडौं, भदौ १९