भाडावालाहरूको कथा-व्यथा 'के घर के डेरा'मा दया,विपिन र वर्षा
सेतोपाटी कला काठमाडौं, माघ २०