मेचु र विकासको पूर्वेली भाका 'पानी कलल' सार्वजनिक
सेतोपाटी कला काठमाडौं, पुस १५