२५ वर्षमा पनि पूरा नभएको एउटा पेन्टिङको कथा
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, माघ १९