२५ वर्षमा पनि पूरा नभएको एउटा पेन्टिङको कथा

सबिना श्रेष्ठ

सबिना श्रेष्ठ

काठमाडौं, माघ १९