प्रसारणमा आयो 'ख्याल ठट्टा'

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, असार ९