यसकारण ऋतिक र टाइगरले 'वार'को प्रचार एकसाथ नगर्ने
एजेन्सी मुम्बई, असोज ७