रहेनन् 'साबरी ब्रदर्स'का गायक फारिद
एजेन्सी मुम्बई, बैसाख ९