अर्को नेपालको कथाः सनैया
तुलानारायण साह काठमाडौं, जेठ १५