मैले यसकारण सुवर्णजीको वक्तव्य अनुमोदन गरिनँ

British
British
gibl
gibl
gibl
gibl
agni
agni
ime
ime
mahalaxmi
mahalaxmi