विप्लव प्रतीकको हाइकुहरूको संग्रह 'शाडेनफ्रोएडा' सार्वजनिक

सेतोपाटी कला

सेतोपाटी कला

काठमाडौं, चैत १८