उस्तै फिल्म गर्छ भन्ने आरोपबाट अब मुक्त हुन्छु : खगेन्द्र लामिछाने
अशेष अधिकारी काठमाडौं, वैशाख १९