नेपालको पदयात्रा पर्यटन: हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ जस्तो नहोस्
काशीराज भण्डारी प्रमुख, पर्यटन बोर्ड गण्डकी प्रदेश