एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान अनुमति लिनुपर्ने त्यो ठाउँ