बुद्धजन्मस्थल अवलोकनको लागि हट एयर बेलुन
भगवती पाण्डे बुटवल, पुस २६