मनमोहक दोलखाको डाङ्डुङे डाँडा
प्रलाद आचार्य दोलखा, फागुन १४