सुस्ताएको कुश्मालाई 'उठाउने' यान्त्रिक पुल

सुमनजंग थापा

कुश्मा, भदौ १२