हामीसँग चुनौती छन् तर सबै सकियो भन्ने हल्ला निराधार: विश्वप्रकाश शर्मा