क्युबाले पायो ४३ वर्षपछि प्रधानमन्त्री
एजेन्सी हभाना, पुस ६