पाल्पाका मास्केहरूको २०० वर्ष पुरानो घरमा खुल्यो 'चियावाला'
सबिना श्रेष्ठ काठमाडौं, फागुन २३