मकवानपुरमा खुल्यो कृषिउपज सङ्कलन केन्द्र
सेतोपाटी मकवानपुर, भदौ ६