लहरे खेतीबाटै लखपति भए मामा भाञ्जा
सेतोपाटी झापा, असोज १०