दाङमा सलहले धानबालीमा पुर्‍यायो क्षति
नारायण खड्का दाङ, असार १६