वार्षिक ४० लाख आम्दानी हुने महेन्द्रको तरकारी बारी
नारायण खड्का दाङ, असोज ३