पढाउन छोडेर केराको हिसाब-किताब गरिरहेका 'म्याथ सर' 
नारायण खड्का दाङ, मंसिर १९