'गहुँ लगाए एक मुरी फल्छ, आलु लगाए त्यही जग्गाबाट १८ हजार कमाइ हुन्छ'
दिपकजंग शाही सुर्खेत, वैशाख ७