कैलालीका तीन जना किसानलाई 'भीमदत्त उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार' प्रदान