विदेशबाटै लाइसेन्सको जाँच दिन पाउने व्यवस्थाको तयारी
सुधिर भण्डारी काठमाडौं, वैशाख १९