सार्वजनिक भयो बजाज प्लाटिनाको नयाँ संस्करण 
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, फागुन २०