अब बैंकहरूले सम्भावित कर्जा नोक्सानी तीन वर्गमा बाँड्नुपर्ने

विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, जेठ २