ऋण लिने घरहरू कम हुँदै, तिर्न बाँकी भने उच्च दरमा बढ्दै

अहिले कहाँबाट लिइरहेका छन् मानिसहरूले ऋण?
विजयराज खनाल

विजयराज खनाल

काठमाडौं, असार ३