उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द
सेतोपाटी काठमाडौँ, असार २०