सूर्योदयमा बन्ने भयो ‘टी टेस्टिङ सेन्टर’
सेतोपाटी इलाम, कात्तिक ८