छडको मूल्य बढ्यो, चार कोठे घर बनाउँदा कति लाग्छ खर्च? घर बनाउँदा कस्तो छड रोज्ने? किन्दा हेर्नैपर्ने कुरा के-के हुन्?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, चैत १३