कोरोना भाइरसः ९ हजार कर्मचारी कटौती गर्दै रोल्स–रोयस
एजेन्सी लन्डन, जेठ ८