काठमाडौंको हावामा लठ्ठै पार्ने दसैंको सुवास

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

किरणकृष्ण श्रेष्ठ

काठमाडौं, असोज १९