दुर्गा प्रसाईंजी, तपाईंको मेडिकल कलेजमा डोजर नचलाऔं, यसो गरौं!